Stat och kommun

De här lösningarna föreslår vi

De flesta myndigheter, kommuner och förvaltningar har ett stort behov av lösningar för att skapa en säker och trygg tillvaro för medarbetare och medborgare. Samtidigt är det viktigt att inomhus- och utomhusmiljö är trivsam och säker för alla berörda parter.

På Cubsec fokuserar vi på den upplevda tryggheten då vi vet att den har stor inverkan på hur vi skapar ett öppet och fungerande samhälle. Vi hjälper till att identifiera både behov av säkerhet och trygghet och hur dessa relaterar till varandra. Detta gör vi för att tillsammans ta fram en varaktig lösning med tydliga mål och aktiviteter. Genom en grundläggande analys kan vi ta fram en långsiktig plan för ett sådant arbete. Planen kan exempelvis innehålla trygghetsanalyser, ledning och utveckling av strategiska projekt, skydd för byggnader, anläggningar och personer med hjälp av både tekniska och personella tjänster av olika slag. Utöver detta rycker vi ut på larm, upprätthåller ordning, erbjuder trygghetsvärdar och trygghetsväktare för att skapa en tryggare stadsdel och samhälle för alla.

Förslag på tjänster och lösningar för just din bransch: