Säkerhetsdrönare

Säkerhetsdrönare är ett bra verktyg som enkelt kan förbättra de insatser våra väktare och skyddsvakter dagligen utför. Likt bevaknings- och sökhundar ger drönaren ytterligare en dimension när det kommer till att upptäcka risker. När en allvarlig händelse inträffar kan piloten/operatören som flyger drönaren effektivt leda våra och andra resurser som polis, räddningstjänst och ambulans. En säkerhetsdrönare ger även möjlighet att planera och proaktivt leda våra insatser. Allt för att finnas på rätt plats innan faran uppstår.

Olika användningsområden för drönare:

  • Patrullering och övervakningsflygning
  • Spårning av inkräktare eller saknad person
  • Arbetsledning, bedömning av situation
  • Upptäckt och bedömning av skador
  • Identifiera brand
  • Mätningar av skadliga ämnen
Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning