Fastighet och förvaltning

De här lösningarna föreslår vi

En stor och viktig bransch, där vi har både lång erfarenhet och ett stort utbud av lösningar och tjänster. Vi hjälper er trygghets- och säkerhetsbehovet, för att ta fram en plan för att upprätthålla en hög säkerhet utan att göra avkall på tillgänglighet. Baserat på analysen skapar vi säkerhet och trygghet för alla tillgångar. Det kan handla om att förbättra inbrottssäkerhet, brandsäkerhet, IT-säkerhet, informationssäkerhet och arbetsmiljösäkerhet, såväl dag- som nattetid.

Förslag på tjänster och lösningar för just din bransch: