Parkeringsövervakning

Cubsec tillhandahåller en rad olika parkeringstjänster för att skapa trivsel och framkomlighet. En lösning som passar kunden skräddarsys alltid. Vi ser parkeringsytor som en servicetjänst där en bra balans mellan trafikens behov och kundens krav på framkomlighet tillgodoses.

Några av de servicetjänster som utförs:

  • Projektering av parkeringsytor
  • Skyltning
  • Betalutrustning
  • Parkeringstillstånd
  • Mynttömning med uppräkning
Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning
Region Väst
Fanny Åkerström Olsson
Försäljning
Region Syd
Bo Brink
Försäljning
Region Stockholm & Mitt
Haroun Ben Saad
Försäljning