Visselblåsarfunktion

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation.
Vi vill därför uppmuntra till ett klimat där rapportering av missförhållanden är en naturlig och självklar del av verksamhetens kultur.

Vill du rapportera eventuella missförhållanden så görs det via en extern tjänst.
Tryck på nedan länk för att läsa mer om hur du lämnar en rapport och om ditt ärende är ett visselblåsarfall.

Visselblåsningstjänst

Vill du läsa om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vår hantering av visselblåsningsärenden, samt dina rättigheter som registrerad, vänligen tryck på nedan länk.

Personuppgiftsbehandling Visselblåsning