Specialtjänster

Våra specialtjänster tar vid där säkerhet och trygghet inte kan upprättas genom mer generella lösningar. Det kan handla om hot mot en specifik individ eller mot organisation, bolagsstämmor, konferenser eller andra framträdanden som kan innebära förhöjd hotbild. Till detta har vi även sökhundtjänster, som kan användas i kombination med personsäkerhet eller som en helt egen lösning för exempelvis byggplatser.

Personskydd

Vi på Cubsec erbjuder en rad olika kvalificerade personsäkerhetstjänster och säkerhetspaket till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Vi utgår alltid från en riskbedömning. Därefter gör våra personsäkerhetskonsulter en hotbildsbedömning. Slutligen tas ett åtgärdspaket fram med relevanta åtgärder för att minimera hotet. Allt för att kunna återgå till normalläge så snart det är möjligt. Cubsec hjälper till under hela processen och samverkar i förekommande fall med beställarens säkerhetsavdelning.

Personer som upplever otrygghet fungerar dåligt i sin vardag. På Cubsec vet vi att snabba åtgärder krävs för att återskapa trygghet. Balansen mellan skyddsåtgärder, affärer och privatliv är också viktig. Beroende på hotbild kan våra åtgärder därför handla om exempelvis personlarm, utbildning, personskydd (livvaktsskydd) eller teknisk övervakning.

Sökhundtjänster

Sökhundsekipage eller “EDD-Team” (Explosive Dog Detection) är experter på att söka efter sprängmedel och vapen. Alla våra sökhundsekipage är certifierade och godkända av länsstyrelsen. Detta motsvarar EU-standard för att identifiera civila och militära sprängämnen. Våra hundförare är dessutom utbildade och certifierade för att hantera explosiva varor.

Vi har erfarenhet av att söka olika typer av miljöer – fastigheter, fordon, fartyg och flyg. Utförandet anpassas alltid efter miljön och syftet med söket. Inom Cubsec finns kunskap om bästa sätt att kombinera sökhundsekipage med röntgen, metaldetektorer, manuella genomsök och fysiskt skydd. Allt i syfte att skapa maximal säkerhet.

Sök med sökhundsekipage kan ske kontinuerligt eller slumpmässigt på exempelvis skyddsobjekt eller i samband med olika händelser. Genomsök kan utföras ett par timmar före och/eller precis innan exempelvis ett skyddsobjekt anländer till platsen.

Miljöer där vi erbjuder våra sökhundtjänster:

  • Högsäkerhetsevenemang
  • Skyddsobjekt
  • Personskydd
  • Sjöfartskydd
  • Luftfartsskydd

Ibland handlar vårt arbete inte om att söka efter sprängmedel som kan detonera, utan om sprängmedel som borde ha detonerat. Våra team kan användas för att öka säkerheten på arbetsplatsen och effektivisera byggprocessen genom att effektivt söka av en sprängbotten och indikera var det ligger så kallade dolor, det vill säga odetonerade sprängmedel. Vi säkerställer sedan alltid markering genom att en andra hund får söka samma område.

Genom att använda sökhundsekipage efter sprängningsarbete minimeras risken för olyckor. Som bäst fungerar sökhundsekipage innan marken färdigställs, så var gärna proaktiv och beställ innan markarbeten påbörjas.

Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning