Energi och infrastruktur

De här lösningarna föreslår vi

Energi och Infrastruktur är ett brett och viktigt område, där Cubsec idag har många kunder. För oss handlar det om att fokusera på flexibla säkerhetslösningar som förebygger och förhindrar intrång, skadegörelse, sabotage och terrorism mot anläggningar med kritisk funktion för samhället. Men det kan lika gärna handla om att förbättra brandsäkerhet, IT-säkerhet, informationssäkerhet och arbetsmiljösäkerhet, såväl dag- som nattetid.

Vi bistår även med analys och rådgivning. Målet är alltid att rekommendera och implementera en lösning som skapar hög säkerhet, oavsett om det handlar om personellt strategiska tjänster, personell bevakning eller säkerhetsteknik.

Säkerhetslösning för:

  • El-nät och telekomnät
  • Vattenverk
  • Kärnkraft, sol, vind- och vattenkraftverk
  • Väg och järnväg
  • Hamn och sjöfart
  • Flyg (se mer under Airport Security)

Förslag på tjänster och lösningar för just din bransch: