Passersystem

Passersystem med elektrisk låsning är kostnadseffektivare, säkrare och medför bättre spårbarhet än traditionell nyckelhantering. Fördelarna med passersystem är många. Systemet loggar användandet så att ni i efterhand kan kontrollera vem som passerat den aktuella dörren vid en viss tid. Genom att koppla olika behörighetskategorier till en person, styrs att passagekortet bara fungerar på valfria dörrar och tider.

Vi har en beprövad process när kunden vill uppgradera och byta till mer öppna eller integrerade plattformar. Cubsec är i grunden märkesoberoende och kan systemförvalta alla på marknaden kända fabrikat. När vi levererar kompletta lösningar för våra kunder utgår vi alltid från att teknik är till för att hjälpa människan.

Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning