Cubsec är inte som andra säkerhetsbolag

Trygghet. Ett djupt mänskligt behov. Något vi alla behöver och strävar efter. Privat som professionellt. Fysiskt som mentalt. Tyvärr krävs ofta säkerhet för att både skapa och garantera den där tryggheten. Men när våra konkurrenter främst pratar säkerhet, jobbar vi hellre med tryggheten.

Inte bara för att det känns bättre i magen – utan för att det faktiskt fungerar. Tryggheten i sig skapar mer trygghet. Och minskar därmed på sikt behovet av säkerhet. Vi brukar faktiskt säga att vi jobbar för en värld där vi inte behövs. En vision som kanske kan tyckas idealistisk, men för oss handlar det en inställningsfråga – ett sätt att tänka.

Och som bevisligen fungerat väldigt bra även i praktiken. Sedan starten 2003 har vårt resultatinriktade arbetssätt återkommande uppmärksammats både i media, samt genom olika utmärkelser.

Cubsec i samhället
På Cubsec välkomnar vi därför alla initiativ för att bidra till en tryggare värld. Utöver vårt dagliga arbete samarbetar vi tätt med ideella organisationer. I andra fall går vi in som sponsor till events, som likt vår övriga verksamhet främjar ett samhälle där man aktivt arbetar för att motverka utanförskap. I vårt arbete utgår vi från att alla är unika, med olika drivkrafter och värderingar. Genom ett proaktivt agerande, samarbeten och sponsorskap kan vi göra skillnad och skapa trygghet.

Vårt kvalitets, miljö-och arbetsmiljöarbete
Vi gillar tanken att någon utomstående faktiskt granskar hur vi lever upp till våra mål gällande för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Cubsec arbetar utefter ett kombinerat Ledningssystem som omfattar alla dessa delar. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) SSF 1063 ”Certifierat Bevakningsföretag” (kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö) och SSF 136 ”Certifierad Larmcentral” (kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö).

Grunden i hela detta arbete är vårt Ledningssystem som utgår från en Övergripande kvalitets- och miljö, och arbetsmiljöpolicy.

Vi på Cubsec skapar trygghet och arbetar för att proaktivt realisera affärsvärden genom att:

  • Ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet
  • Överträffa våra kunders förväntningar
  • Ansvarstagande med god etik och moral
  • Se alla våra medarbetare som en del av vår värdegrund
  • Utveckla våra medarbetares kunskaper och färdigheter
  • Förebygga arbetsmiljörisker och tillbud
  • Förebygga miljörisker och föroreningar
  • Minska vår miljöbelastning vid transporter och ute i kundernas verksamheter
  • Uppfylla lagar och krav

Våra lösningar

Cubsec erbjuder ett av landets bredaste urval av produkter och tjänster för företag, offentlig sektor och privatpersoner i hela Sverige. Oavsett om det handlar om förstudier, bevakning, tekniska installationer, personskydd eller hemlarm så strävar vi efter lösningar som fungerar på både kort och lång sikt. För dig som kund och för samhället i stort.

Medarbetare

På Cubsec är vi en multikulturell sammansättning av medarbetare där många nationaliteter, kulturer och språk möts. En förutsättning för att vi tillsammans skall kunna bidra till ett tryggare samhälle. Vår medarbetarmix är också en styrka i det dagliga mötet med människor.

Vår organisation

Hos Cubsec är det viktigt med en platt organisation, alla medarbetare har inflytande, eget ansvar och engagemang i sitt arbete. För att ett företag ska må bra och utvecklas tror vi att det krävs en gemensam värdegrund och vision. Både vad det gäller vår syn på framtiden och i det arbete vi utför. Idag är vi verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. I övriga Sverige erbjuder vi trygghets- och säkerhetsåtgärder dels i egen regi och dels i nära samarbete med utvalda partners.