Stationär bevakning

På de bevakningsobjekt där säkerhets- och servicebehovet är högt är stationär bevakning en bra lösning. En stationärtjänst syftar till att fungera som spindeln i nätet i det dagliga säkerhets- och servicearbetet, ofta i nära samverkan med beställarens organisation. Exempel på uppgifter som vår medarbetare ansvarar för kan vara in- och utpasseringskontroller, tillträdeskontroll, telefoni, post- eller fastighetsservice. Tjänsten skräddarsys alltid tillsammans med kunden, allt för att kunna skapa bästa möjliga flexibilitet.

En stationär bevakning kan utföras med väktare eller säkerhets receptionist och i vissa fall utföras med ordningsvakter eller skyddsvakter. När stationär bevakning utförs på flygplats ingår detta i vårt Airport Security koncept där flygplatskontrollanter och andra funktioner nedan ofta ingår.

Mer om stationär bevakning med Väktare och säkerhetsreceptionist

Våra säkerhetsmedvetna receptionister vet hur man skapar en tryggare vardag för både personal och dina besökare. I många fall är vår receptionist organisationens ansikte utåt, vilket ställer höga krav på bemötande och servicekänsla. Våra medarbetare är serviceinriktade och lösningsorienterade. För att öka tryggheten är alla våra medarbetare även utbildade inom säkerhet, LABC-sjukvård samt brand och räddning. Receptionisten tar emot och skriver in besökare, kontrollerar ID-handlingar, svarar i växel och vidarebefordrar uppgifterna till rätt person. De kan även utföra öppning och låsning, övervaka larm eller kameror samt distribuera post och paket. Allt utifrån hur kundens behov ser ut. Receptionsväktaren bär väktaruniform eller civil klädsel beroende på vad som passar miljön.

Mer om stationär bevakning med Ordningsvakt

I vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är enligt lagen att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet. I praktiken handlar arbetet om att skapa trygghet och bygga relationer med människor. När människor känner sig trygga fungerar de bättre och kan fokusera på andra saker som att var gäst på ett hotell, resenär, besökare på ett evenemang eller kund på en galleria.

Våra ordningsvakter vet hur man skapar trygghet och bjuder ofta på sig själva eller gör det där lilla extra, allt för att skapa en positiv känsla för alla. Att skapa attraktionskraft är nyckeln till framgångsrika affärer. Cubsec erbjuder lösningar där ordningsvakter samverkar med våra Trygghetsvärdar och Trygghetsväktare. Allt för att effektivt kunna förekomma problemen innan de uppstår. Om olyckan ändå är framme har våra ordningsvakter precis som många andra av våra medarbetare utbildade för att göra akuta insatser inom brand, sjukvård och räddning.

Mer om stationär bevakning med Skyddsvakt

Vid anläggningar som klassats som särskilt viktiga för samhället kan bevakningen utföras av särskilt utbildade skyddsvakter. Skyddsvaktens huvuduppgift är att skydda bevakningsobjektet från obehöriga personer, sabotage, spioneri, terrorism samt grovt rån. I praktiken är arbetet mycket likt det en, den stora skillnaden ligger i de utökade befogenheterna som Skyddsvakten har.

Länsstyrelsen, Försvarsmakten och i vissa fall Regeringen beslutar om en byggnad eller ett område skall klassas som skyddsobjekt. Exempel på sådana anläggningar kan vara flygplatser, hamnar, vatten- eller energiförsörjning. Bevakningen sker även med beväpnade skyddsvakter om behovet föreligger eller med hjälp av hundförare för skydd eller sök av sprängmedel/vapen EDD. Cubsec har lång erfarenhet av denna typ av bevakning och utför idag uppdrag på flera skyddsobjekt med avgörande betydelse för rikets säkerhet.

Mer om Airport Security

Vårt koncept för Airport Security innehåller en rad olika funktioner som kan kombineras utifrån kundens behov. Vi har lösningen för både stora och mindre flygplatser där service inte sällan kombineras med säkerhetsrollen. Våra Flygplatskontrollanter arbetar i säkerhetskontrollen, där de kontrollerar både personal, passagerare, bagage och gods för att förhindra att förbjudna föremål förs med ombord. Till detta finns ofta även skyddsvakter för att upprätthålla tillträdesskydd, EDD sökhundar för sök av flygfrakt eller taxivärdar samt parkeringsvärdar för en ökad trivsel för resenären i stort.

Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning