Safe Cloud

Med vår molnlösning Safe Cloud kan du som kund koppla upp dina säkerhets- och trygghetskameror till vårt säkra moln. Du får en helhetsvy över dina tjänster och kan samtidigt vara säker på att all data lagras och hanteras tryggt hos oss. Därmed kan du fokusera på det du gör bäst.

Med Safe Cloud får du som kund kameratjänster på kran (pay as you go). Du bestämmer själv lagringstid, funktionalitet och om kameran skall anslutas till Cubsec Larmcentral. Som kund har du åtkomst till dina kameror dygnet runt i smartphone-app och webbportal, enklare kan det inte bli.

Några fördelar med Safe Cloud:

  • Konvertera befintliga kameror och gör dem smartare (framtidssäkra)
  • Enkel installation plug-and-play eller app som installeras i kameran
  • Löser alla problem med kundens nätverk och brandväggar, säker överföring utan krångel
  • Smarta add-ons för professionell larmövervakning och åtgärd

Tack vare samarbete med ledande leverantörer erbjuder vi smarta funktioner genom Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning. Detta gör att vi kan identifiera olika typer av riskbeteenden i realtid och agera direkt.

Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning