Vi arbetar för ett samhälle där vi inte behövs

Trygghet. Ett djupt mänskligt behov. Något vi alla behöver och strävar efter. Privat som professionellt. Fysiskt som mentalt. Tyvärr krävs ofta säkerhet för att både skapa och garantera den där tryggheten. Men när våra konkurrenter främst pratar säkerhet, jobbar vi hellre med tryggheten.

Säkerhetslösningar med ett större värde

För oss är det viktigt att alltid lyfta blicken över horisonten. Förutom att åtgärda uppenbara problem identifieras bakomliggande orsaker och hur vi  även kan påverka dessa. Genom en långsiktig plan och ett kontinuerligt arbete arbetar vi för att skapa minskad social oro, utanförskap och därmed ökad trygghet. Därför arbetar vi alltid utifrån helt kundanpassade lösningar som vi tar fram efter följande arbetsmodell:

1.
Kombinerad trygghets- och säkerhetsanalys.
2.
Behov, eventuella risker, möjligheter och mål fastställs.
3.
Rekommendationer om trygghetstjänster och säkerhetstjänster.
4.
En långsiktig plan för att uppnå och genomföra uppsatta mål.

En tryggare framtid tillsammans?

Cubsec växer och utvecklas. Därför är vi på ständig jakt efter engagerade, nyfikna och duktiga medarbetare. Människor som vill göra skillnad för andra människor och för vårt samhälle. Vi tror på mångfald i alla dess former, så välj att se din bakgrund, tidigare erfarenheter och utbildning som en möjlighet snarare än som en begränsning.