Ronderande bevakning

Ronderande bevakning är i många fall den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt. En rond kan innefatta en rad olika arbetsuppgifter, som tillsammans bidrar till att höja säkerheten.

Exempel på uppgifter som väktaren utför under en rond kan vara att kontrollera dörrar, fönster, utrymningsvägar, kontorsmaskiner, frysar, kaffebryggare eller sköta flaggning. En enklare form av rondbevakning kallas för områdesbevakning och bygger på att flera företag i samma område delar på bevakningsresursen.

Utgångspunkten för en områdesbevakning är att skapa en trygg och säker närmiljö för kunden, genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse.

Ronderande ordningsvakt

I vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är enligt lagen att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet. I praktiken handlar arbetet om att skapa trygghet och bygga relationer med människor.

Våra ordningsvakter vet hur man skapar trygghet och bjuder ofta på sig själva genom att göra det där lilla extra, allt för att skapa en positiv känsla. Om olyckan ändå är framme har våra ordningsvakter, precis som många andra av våra medarbetare, utbildning för att göra akuta insatser inom brand, sjukvård och räddning.

En ordningsvakt kan även användas som en ronderande och ambulerande resurs. Hen rör sig då mellan flera olika objekt för att skapa trygghet för en fastighetsägare eller i en kommun.

Ronderande skyddsvakt

Vid anläggningar som klassats som särskilt viktiga för samhället kan bevakningen utföras av speciellt utbildade skyddsvakter. Skyddsvaktens huvuduppgift är att skydda bevakningsobjektet från obehöriga personer, sabotage, spioneri, terrorism, samt grovt rån. I praktiken är arbetet mycket likt det en väktare gör med ronder, larmutryckning och kontroll av personer samt fordon. Den stora skillnaden ligger i de utökade befogenheterna en skyddsvakt har.

Länsstyrelsen, Försvarsmakten och i vissa fall Regeringen beslutar om en byggnad eller ett område skall klassas som skyddsobjekt. Exempel på sådana anläggningar kan vara flygplatser, hamnar, vatten- eller energiförsörjning. Här sker bevakningen med beväpnade skyddsvakter om behovet föreligger eller med hjälp av hundförare för skydd eller sök av sprängmedel/vapen. Cubsec har lång erfarenhet av denna typ av bevakning och utför idag uppdrag på flera skyddsobjekt med avgörande betydelse för rikets säkerhet.

Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning