Analys, rådgivning och projektledning

Våra säkerhets- och trygghetsanalyser är utmärkta för att dels kartlägga nuläge, dels identifiera hur arbetet kan förstärkas och förbättras.

Säkerhetsanalys

Säkerhetsanalysen är ett bra sätt börja när man vill hitta flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att skydda affärsvärde, människa och egendom. En väl beprövad metod att identifiera och värdera risker. Resultatet sammanställs och redovisas för att kunna åtgärda de risker och hot i verksamheten som anses särskilt viktiga.

En säkerhetsanalys bidrar till att vidga vyerna och inse vilka risker och hot som kan föreligga. Analysen kan antingen omfatta hela verksamheten eller begränsas till ett väl definierat område.

Cubsec erbjuder alla nya kunder en mindre analys av säkerhetsskyddet utan kostnad. Den går enkelt att bygga vidare på för att ge en komplett lägesbild, oavsett om det gäller ett företag, en kommun eller helt annan verksamhet.

Trygghetsanalys

Trygghet är centralt. Den skapar attraktionskraft och i sin tur framgångsrika affärer och tillväxt. En trygghetsanalys från Cubsec ger insikt i hur man kan bedriva ett framgångsrikt trygghetsarbete och vilka steg som krävs för att komma dit. Analysen kan spänna över hela verksamheten eller inriktas på ett avgränsat område.

Som ny kund erbjuds du alltid en kostnadsfri, avgränsad trygghetsanalys. Den går därefter enkelt att bygga vidare på med en trygghetskartläggning av exempelvis olika kundgrupper, bostadsområden, gallerior eller andra verksamheter.

Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning