Säkerhet- och trygghetskamera

Med säkerhets- eller trygghetskamera från Cubsec kan du enkelt övervaka utsatta områden för att effektivt öka tryggheten. Oavsett behov erbjuder Cubsec alltid ett tryggt och problemfritt ägande. Med funktionsavtal från Cubsec kan du se fram emot många år av säker drift. Du väljer själv om du vill ha det kopplat till vår larmcentral, smartphone och om lagring skall ske lokalt eller med Cubsec säkra molntjänst. Läs mer om Trygghets och säkerhetskamera ansluten till Cubsec larmcentral.

Många av våra lösningar kan även hyras på kort eller längre period. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av auktoriserade installatörer.

Säkerhetskamera

Med säkerhetskamera kan du enkelt och effektivt övervaka lokaler eller ytor både inom och utomhus. Vi samarbetar med ledande leverantörer och erbjuder lösningar med Artificiell Intelligens (AI) och maskininlärning, för att med stöd av avancerad intelligens identifiera olika typer av riskbeteenden i realtid.

Eventuella larmsystem kan med fördel anslutas till säkerhetskamera och vår larmcentral, vilket ger operatören visuell överblick över situationen. Väljer du till högtalare kan operatören på larmcentralen prata med en besökare eller eventuell inkräktare.

Trygghetskamera

Till skillnad från en säkerhetskamera används trygghetskameran ofta tillsammans med olika tjänster från Cubsecs för att skapa en länk mellan teknik och människa. Allt för att skapa en så proaktiv insats som möjligt.

För en butik kan vår trygghetskamera aktiveras via en diskret knapptryckning om personalen känner sig otrygg vid nattarbete. Operatören kan då med kamerans hjälp vara ett extra vakande öga utan att det för den delen hänt något särskilt. Skulle situationen bli akut kan operatören snabbt kalla polis eller väktare till platsen. Kunden väljer själv om lagring skall ske lokalt eller i vår molntjänst.

För en kommun kan det handla om att övervaka en utsatt skola. Målet är att proaktivt kunna dirigera trygghetsväktare eller trygghetsvärdar dit. De kan ta kontakt och ofta förebygga skada. Trygghetskameran kan även användas för att optimera personella resurser, se till att rätt person är på rätt plats, vid rätt tillfälle.

Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning