Hyrlarm- och kamerasystem

Med ett hyrsystem från Cubsec kan lokaler eller område tillfälligt säkras i samband med nybyggnation, ombyggnationer, renovering eller om man har en byggställning utanför fastigheten. Ett hyrsystem kan även fungera som skydd vid tekniskt problem eller utökat skydd, till exempel efter inbrott eller hot.

Du väljer själv om du vill ha larmet kopplat till vår larmcentral, smartphone eller andra tillval som väktaråtgärd vid larm. Flera av våra lösningar möjliggör även för Cubsec att styra grindar, portar eller utlösa rökgenerator, DNA-spraysystem eller högeffektiva sirener för att hindra ett pågående angrepp.

Beroende på vilken lösning som passar dig, finns en rad olika kameror och detektorer att välja emellan. Som tillval kan larmsystemet utökas med brandskydd eller funktion för passerkontroll.

En hyrlösning behöver varken vara dyr eller komplicerad. Vi har flera färdiga paket som kan monteras med kort varsel, på kort eller längre tid.

Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning