Samordning

Att samordna säkerhets- och trygghetsarbetet ger många unika fördelar. Inte minst när det gäller att lyfta blicken för att lättare identifiera bakomliggande orsaker och påverka dessa. Inom Cubsec och vårt nätverk finns mångårig erfarenhet från en rad branscher och verksamheter. Våra samordnare har därför olika kompetens och inriktning. Nedan kan du läsa mer om vårt erbjudande. 

Säkerhetssamordnare

Vår säkerhetskoordinator fungerar som stöd och bollplank i det dagliga säkerhetsarbetet. Lösningen passar bra för mindre och medelstora organisationer som inte har en egen säkerhetsavdelning. Koordinatorn kan även fungera som tillfällig förstärkning i större organisationer med behov av avlastning i speciella projekt eller vid hög arbetsbelastning. Lösningen är både flexibel och kostnadseffektiv, samtidigt som den ger tillgång till spetskompetens inom många områden. 

Trygghetssamordnare

En trygghetssamordnare hjälper organisationer att arbeta fram en plan för trygghetsarbetet och projektleda de aktiviteter som krävs för att långsiktigt påverka hur tryggheten upplevs. Allt för att skapa ökad attraktionskraft och därmed affärsvärde. Upplevd otrygghet är ofta ett eftersatt område. Många organisationer tar för givet att arbetet ingår i säkerhetsarbetet, men vår erfarenhet säger oss att det krävs särskilda insatser och en utarbetad strategi för att lyckas.  Arbetet kan även omfatta en plan för hur man bäst skall kommunicera trygghetsarbetet för att skapa bestående effekt. Lösningen passar alla typer av organisationer och verksamheter. 

IT-säkerhet och informationssäkerhetssamordnare

En IT-säkerhets- och informationssäkerhetssamordnare hjälper organisationen att skydda betydande värden. Arbetet handlar om säkra och skydda information i och utanför IT-system. På detta sätt skapas trygghet för medarbetare, uppdragsgivare, ägare och en bredare allmänhet. Vår koordinator kan även fungera som förstärkning vid behov av tillfälliga insatser. Lösningen passar bra för den medelstora och större organisationen som saknar särskild kompetens inom området. Samtidigt som den ger tillgång till unik spetskompetens inom ett område i snabb förändring, är lösningen både flexibel och kostnadseffektiv.
Region Väst
Karl-Henrik Gustavsson
Försäljning