Våra kunder

Precis som bland våra medarbetare finns det en stor variation bland våra kunder, något vi är mycket glada för. Det ger oss nya infallsvinklar och ny kunskap som breddar vår kompetens. Cubsecs kunder består bland annat av myndigheter, förvaltningar, kommunala- och privata företag i varierande storlekar.

Cubsec har ramavtal med:

Bland våra kunder återfinns bland annat: