VD-byte och förändring i styrelsen i Cubsec

5 september 2022

Pressmeddelande: Cubsec har i dagarna utsett en ny VD i koncernens bolag i form av Patrick Svensson från den 5 september. Detta som ett led i företagets tillväxtresa och ihop med att nuvarande VD och grundare Andreas Gyllestrand uttryckt en önskan att gå vidare som arbetande styrelseordförande inom koncernen.

Cubsec ny vd Patrick Svensson

“Att VD-rollen måste få ha ett bäst före datum och att för egen del rotera ordföranderollen har för mig alltid vara naturligt. Maxtiden som jag satte upp för mig själv som VD när Cubsec startades 2003 var 20 år. Personligen känner jag Patrick som branschkollega och styrelseledamot i Säkerhetsföretagen sedan många år. Patrick är för mig en stabil kraft att lämna över rodret till och det bästa valet när det kommer till att fortsätta bygga koncernen vidare i nära samarbete med mig som arbetande styrelseordförande, vår ledningsgrupp och inte minst resterande medlemmar i styrelsen”, kommenterar Andreas Gyllestrand.

Koncernen erbjuder idag ett brett urval av säkerhet- och trygghetslösningar – både tjänster och produkter – för företag, offentlig sektor och privatpersoner i hela Sverige. Bolagets lösningar inkluderar operationella tjänster (bl.a. bevakning och larmcentral), strategiska tjänster (bl.a. analys och samordning), säkerhetssystem (bl.a. kameraövervakning, larm- och passersystem, hemlarm) och säkra molntjänster (den egna molntjänsten Safe Cloud och hosting).

“Cubsec är ett otroligt spännande företag men mycket fina tjänster och produkter som marknaden är i stort behov av. Lägg där till engagerade och professionella medarbetare som ger kunderna den bästa leveransen. Det ska bli mycket roligt att tillsammans med teamet på Cubsec fortsätta på den fina resa som startade för 20 år sedan”, kommenterar Svensson.

I samband med stämman valdes Kristian Bengtsson in som ordinarie styrelseledamot och tar därmed minoritetsägarens NEA:s plats. Kristian har jobbat i olika branscher ur ledning och styrelseperspektiv och är i dag avgående styrelseordförande i Swedlock.

“Vi har lärt känna Kristian efter det att NEA klev in och idag känns han som en representant som kan representera även våra huvudägare i många frågor. Att formalisera detta genom att Kristian tar plats i styrelsen känns helt rätt”, avslutar Gyllestrand.

Om Cubsec:
Cubsec har sedan 2003 levererat säkerhet och trygghetslösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner i Sverige. Det som gör oss unika är att vi satsar lika mycket på att skapa trygghet som vi gör på att leverera säkerhetslösningar. Vi skrapar aldrig på ytan utan söker på djupet för att hitta anledningen till behovet av säkerhetslösningar. Vårt erbjudande omfattar bland annat Operationella, Strategiska och Teknik-lösningar samt datadriven säkerhet genom våra säkra molntjänster. Bolaget har ca. 750 medarbetare med regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och därtill flera lokalkontor i kundernas verksamhet. Cubsec koncernen har en rullande årsomsättning på ca 275 milj kr.

Presskontakt:
Patrick Svensson, VD Cubsec
patrick@cubsec.se, tel: +46 (0)733 581901