SKF väjer Cubsec som säkerhetsleverantrör

6 september 2021

Cubsec har ingått avtal med SKF att leverera en helhetslösning med bland annat bevakningstjänster, larmcentral, säkerhetsteknik och parkeringsövervakning. Avtalet omfattar SKFs anläggningar i Sverige och löper på 3 år med start 1 oktober.