Nya och större skyddsvaktsuppdrag för Cubsec

5 oktober 2019

Cubsec har tecknat avtal gällande bevakning med skyddsvakter för ett större objekt i Stockholm. Avtalsvärdet under den totala avtalstiden med optionsår beräknas till ca 24 miljoner kronor.

– Vi är stolta över att ha tilldelats uppdraget kommenterar Cubsecs VD Andreas Gyllestrand. Vi ser just nu stark tillväxt inom vår skyddsvaktsverksamhet. Vi kan notera nya avtal med ytterligare två skyddsobjekt i Stockholm och har även fått utökade samt förlängda uppdrag för flera andra kunder.

När sammanslagningen mellan Avarn och Nokas är slutförd kommer Cubsec att bli den tredje största leverantören av skyddsvakter i Sverige. Jag tror det är viktigt att myndigheter och företag med skyddsobjekt tänker till när man upphandlar under kommande år. Detta så att vi och andra kan delta för att säkerställa en bra konkurrens.

Cubsec har idag skyddsobjekt inom en rad olika sektorer, så som energisektor, rättsvårdande myndigheter, försvarsmateriel och kontantförsörjning. Under 2018 utökade Cubsec sin auktorisation och verksamhet till att även omfatta Luftfartsskydd, för att på så sätt kunna erbjuda kompletta lösningar inom Aviation Security med både skyddsvakt och flygplatskontroll.