Folkhälsomyndigheten förlänger med Cubsec

16 augusti 2021

Folkhälsomyndigheten förlänger med Cubsec

FHM har nyligen avslutat en upphandling av bevakningstjänster som innebär att Cubsec får förnyat förtroende att leverera säkerhetstjänster till myndigheten. Allt sedan coronakrisens början har FHM´s verksamhet hamnat alltmer i fokus, vilket även avspeglar sig i det nya avtalet. Uppdraget omfattar bland annat stationära och ronderande skyddsvakter, larmcentral samt personsäkerhetstjänster.