Cubsec tecknar avtal med Tyresö Kommun

23 maj 2022

Avtalet gäller säkerhets- och trygghetstjänster och omfattar bland annat rondering, larmcentralstjänster, larmutryckning, fastighetsjour samt trygghetsskapande arbete för att stärka relationen med medborgare i kommunen.

Uppdraget kommer delvis utföras med konceptet Första Insats Person (FIP), som innebär att kommunväktarna åker på ärenden som hjärtstillestånd eller en brand i väntan på räddningstjänst eller ambulans. Avtalet löper maximalt fyra år och avtalsvärdet uppgår till ca 13 Mkr. Avtalet kommer påbörjas i mitten av maj.