Cubsec i nya avtal med polismyndigheten

15 oktober 2021

Cubsec i nya avtal med polismyndigheten

Cubsec har under senaste månaderna deltagit i flera myndighetsupphandlingar, vilket resulterat i att nya avtal ingåtts med Polismyndigheten. Avtalen gäller bevakningstjänster för Polismyndigheten Region Stockholm kvarteret Kronoberg, samt med Polisregion Syd och Mitt. Avtalen har ett sammanlagt årligt avtalsvärde på ca. 75-100 miljoner. Uppdragen i Syd har redan påbörjats och i Stockholm tar Cubsec över uppdraget under oktober månad. Övriga uppdrag startar under hösten. Avtalen löper på sju respektive fyra år och innebär att företaget kommer öka antalet anställda framöver. Cubsec har sedan tidigare liknande avtal för Polismyndigheten i Region Väst.