Cubsec tecknar avtal med Nacka kommun

21 april 2022

Cubsec efter avslutad upphandling ingått avtal för bevakningstjänster med Nacka kommun. Avtalet påbörjades 5 April och omfattar bland annat ordningsvakter, ronderande väktare, larmutryckningar och fastighetsjour. Uppdraget löper minst fyra år och omsätter ca 3,3 MKR per år.