Säkerhetsföretaget Cubsec går ut med att man saknar ett tjänstevapen

12 november 2021

Säkerhetsföretaget Cubsec går ut med att man saknar ett tjänstevapen. Med anledning av detta har företaget polisanmält händelsen.

– Cubsec har haft vapen i sin ägo sedan 2008 och utför bevakningstjänster för olika kunder i Sverige. Bolaget producerar varje år hundratusentals vapenbärande timmar och har aldrig tidigare ställts inför en liknande situation, meddelar bolagets VD Andreas Gyllestrand. Oaktat detta tar vi händelsen på allra största allvar, ett vapen på villovägar är alltid ett vapen för mycket. Vi kommer att stötta utredningen fullt ut och därmed även respektera att det råder förundersökningssekretess. Att uttala oss om omständigheterna skulle försvåra en sådan utredningen kommenterar Gyllestrand.

Presskontakt:
Andreas Gyllestrand, VD Cubsec AB

Tel: 010-410 56 01, E-post: andreas@cubsec.se